Usamos cookies propias e de terceiros para poder ofrecerlle un mellor servizo, podes consultar máis información aquí, se continuas navegando consideramos que estás deacordo

Servicios Técnicos

Servizos Técnicos

Arquitectura · Oficina Técnica · Inmobiliaria
 • Tasación e calificación urbanística de propiedades

  Realizamos traballos técnicos para a tasación ou valoración de propiedades inmobiliarias, así como a calificación urbanística das mesmas, informandote sobre as posibilidades edificatorias das parcelas. 

 • Expedientes de Parcelacións

  Realizamos o traballo técnico, tramites e xestións necesarias para a parcelación ou segregación de parcelas. 

 • Inspeccións Tecnicas da Edidicación (ITE)

  Tramitamos ITEs ante os concellos, para toda clase de edificacións.

 • Tramites e xestións na Diputación

  Tramitamos todo tipo de licencias, alegacións e recursos ante a Diputación provincial, no campo da edificación e o urbanismo: Obras, peches e muros, entrada de carruaxes, recheos e movementos de terra, etc.

 • Apoio técnico ante notario e o rexistro da propiedade

  Realizamos todo tipo de servizos de apoio técnico, no campo da edificación e o urbanismo, necesarios nas xestións ante notario e o rexistro da propiedade.
 • Traballos topográficos

  Realizamos medicións de fincas e edificacións, levantamientos topográficos, xeorreferenciación de fincas e edificacións, altimetrías, localización e ubicación de parcelas, etc.

 • Tramites e xestións no Catastro

  Realizamos toda clase de documentación necesaria ante a oficina territorial do Catastro e a oficina delegada do Catastro no Concello para: alteracións catastrais de fincas e edificacións, recursos e alegacións, soporte técnico para tramites notariais, xeorreferenciación de propiedades, etc.

 • Tramites e xestións no Concello

  Xestionamos todo tipo de tramites no Concello, relacionados coa construcción e o urbanismo: Licencias de obra, legalizacións, permisos e alegacións, parcelacións, liñas e rasantes, actividades comerciais e industriais, etc.

 • Proxectos de arquitectura

  Realizamos todo tipo de proxectos de arquitectura para: Obra nova, reformas, obras menores, ampliacións, rehabilitacións, demolicións, legalizacións, peches e muros, adaptación de locais para actividades comerciais e industriais, etc.